Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Korzystanie ze strony www.optyk-ostrow.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowskie Centrum Optyczne A. Zdyb-Smolińska, K. Moch s.c., ul. Kolejowa 27a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub danych kontaktowych poniżej.

ul. Kolejowa 27A
63-400 Ostrów Wielkopolski

Klienci indywidualni: oco.optyczne@gmail.com