Co to jest pole widzenia?

Pole widzenia to zakres przestrzeni, jaką jesteśmy w stanie objąć wzrokiem, nie poruszając oczami. Prościej mówiąc, jest to wszystko to, co widzimy, gdy patrzymy przed siebie. Prawidłowe pole widzenia wymaga sprawnego działania włókien nerwowych, a także siatkówki i płatów potylicznych kory mózgowej. Oko bez zaburzeń i ograniczonego pola widzenia posiada najszerszy zakres od strony skroni, a najwęższy od góry.

Badanie pola widzenia nazywane inaczej perymetrią. Pozwala ocenić, jaką część obrazu widzi pozostające nieruchome oko pacjenta. Jest bezbolesne i w pełni bezpieczne, ale trzeba się przy nim skupić i opiera się na współpracy pacjenta z optometrystą. Pacjent umieszcza głowę na podbródku urządzenia. Jedno oko zostaje zasłonięte, a drugie patrzy tylko w jeden punkt. W trakcie badania zostaje wyświetlany punkt, za każdym razem w innym miejscu. Zadaniem pacjenta jest naciśnięcie przycisku w momencie, gdy zauważy wyświetlany punkt.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub danych kontaktowych poniżej.

ul. Kolejowa 27A
63-400 Ostrów Wielkopolski

Klienci indywidualni: oco.optyczne@gmail.com